Nepsy -ryhmistä verkostojen kehittämiseen

Perheiden palvelujen toimintavuosi 2022 sisälsi paikallista ja alueellista kehittämistä asiakkaille ja henkilöstölle.

Perhekeskus ei Valkeakoskella ole fyysinen paikka, vaan toimijoiden ja palvelujen verkosto. Kehitämme perheiden tueksi matalan kynnyksen palveluja ja monipuolista osaamista. Näin perheellä on mahdollisuus hakeutua elämäntilanteeseensa sopivaan palveluun, oli se sitten järjestötoimijan tai seurakunnan tuottamaa vertaistukea tai sote-toimija palveluja.

Toimintaa ohjaa vuosittainen suunnitelma

Toimintasuunnitelman pohjana ovat Pirkanmaan kehittämiskokonaisuudet ja paikalliset tarpeet. Viime vuoden kehittämiskohteita ja toteutunutta toimintaa olivat mm.

 • Poliisin ja kaupungin toimijoiden yhteinen Ankkuritoimintaverkosto kokoontuu säännöllisesti.
 • Etelä-Pirkanmaalle toteutettiin ja suunniteltiin seudullisia vertaisryhmiä esim. nepsyn, parisuhteen ja erotilanteiden teemoista.
 • Ohjaamossa avattiin Walk-in palvelu ja kaupungin nettisivuilla ​Huoli-chat.
 • Avoin Nepsy -vanhemmuusryhmä tarjosi keinoja arjen helpottamiseksi. Vuodelle 2023 ryhmälle on suunnitteilla jatkoa.
 • Ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveysviikon tapahtumia järjestettiin kouluilla ja nuorisotoimessa.
 • Henkilöstömme osallistui Pirkanmaan verkostomaisen perhekeskuksen johtamisen pilottiin.
 • Systeemisen mallin työpajat Ohjaamon ja neuvolatiimin asiantuntijoille.

Pirkanmaan perhekeskusverkosto rakentuu

Valkeakosken perhekeskuspalvelujen ohjausryhmä osallistui kevään aikana Pirkanmaan Verkostojohtaminen perhekeskusverkostossa –aluepilottiin. Muut osallistuvat kunnat olivat Akaa, Lempäälä, Nokia, Punkakalaidun, Pirkkala, Sastamala, Urjala ja Vesilahti. Työskentelyä ohjasi Uotta Oy. Tavoitteena pilotissa oli lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen​; erityisesti perheiden palvelujen kokonaisuuden yhteensovittaminen​ ja verkostojohtamisen kehittäminen.

Pilotissa tavoitteita konkretisoitiin eri työkaluilla. Niitä olivat mm. yhteinen indikaattoripaketti valtakunnallisista tilastoista, alueellinen palvelukartta sekä verkostokartoitus. 

Kehittäminen jatkuu hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyönä

Alueellisen perhekeskusverkoston  ja -palvelujen suunnittelu ja toteutus jatkuu tänä vuonna Pirkanmaan hyvinvointialueen johtamana. Paikallisesti suunnittelemme toimintamme Valkeakosken kaupungin strategian sekä hyvinvoinnin edistämisen painopisteiden mukaisesti, lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta.

Kehittämisen kärkinä kaudella 2023 ovat ainakin

 • matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa
 • tunne-ja mielenterveystaitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
 • lapsivaikutusten arvioinnin alueellinen malli yhteistyössä Pirhan kanssa
 • matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja turvaaminen.

Tarkempi toimintasuunnitelma kaudelle 2023 päivitetään kevään aikana, kun Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittämiskokonaisuudet varmistuvat.

Lisätietoja

Hyvinvointikoordinaattori Marika Hoviniemi
marika.hoviniemi@valkeakoski.fi
040 335 7002