Lapset istuvat rannalla.

Eri ikäkaudet

Näiltä sivuilta voit lukea lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä ikäkausittain sekä aikuisen oman tuen tarpeista.

Lapsi kasvaa ja kehittyy ensimmäisten ikävuosien aikana nopeasti. Oman lapsen uusien taitojen kehittymistä seurataan tiiviisti. Lapsen kehitys on jatkuva ja kokonaisvaltainen tapahtuma, johon vaikuttavat monet seikat. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista puhutaan myös paljon muiden vanhempien kanssa ja lasten taidoista voi helposti syntyä vertailua. On tärkeää muistaa, että jokainen lapsi kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa.

Sivustoilta löydät tietoa vauvojen, taaperoiden, leikki-, esikoulu-, ja alakouluikäisten lasten kasvusta ja kehityksestä sekä siitä, miten lasta voi näissä asioissa tukea. Kuvaukset eri vaiheista ovat yleistä tietoa eivätkä sellaisenaan kuvaa yksittäistä lasta. Löydät  sivuilta tietoa aihealueeseen liittyvistä palveluista sekä vinkkejä siitä, mistä voit hakea tarvittaessa lisätietoa.