Lapset hyppäävät hyppytornista veteen.

7-12-vuotiaat

Tältä sivulta löydät tietoa kouluikäisten lasten kehityksestä ja palveluista.

Kouluikäisellä vastavuoroinen ajattelu vahvistuu ja koti on tärkeä paikka lapselle harjoitella sitä. Arjessa tapahtuvat keskustelut vahvistavat lapsen kykyä oppia kuuntelemaan ja tulla kuulluksi. Lasta on hyvä kannustaa myös kotona tapahtuvien asioiden suunnitteluun. Ajattelun kehittymisen myötä harjaantuu kyky hahmottaa myös virheellisten päätösten seurauksia.

Lapselle voi antaa sopivan vaativia tehtäviä, esimerkiksi kotitöihin tai omien asioiden hoitamiseen liittyen. Tämä tukee lapsen itsenäistymistä. Lapselle on myös tärkeää tuntea, että hän on tarpeellinen ja että häneen luotetaan. Arkisten asioiden tekeminen yhdessä vanhempien ja perheen kanssa on arvokasta. Leikki on lapselle edelleen tärkeää ja hänelle pitäisi jäädä vapaata aikaa koulun, kotitöiden ja harrastusten rinnalla. Mielekäs vapaa-aika ja harrastukset tukevat lapsen kehitystä. Eri harrastuksia voi kokeilla esimerkiksi koulujen kerhotoiminnassa. Siitä saat lisätietoa koulujen kautta.

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa Mannerheimin lastensuojeluliiton linkistä.

Viimeksi muokannut: Ruhala Anu