Lukio-opiskelijat istuvat pöydässä ja hymyilevät.

13-17-vuotiaat

Näiltä sivuilta löydät tietoa erilaista arjen ja tuen palveluista nuorille sekä nuorille suunnatuista kohtaamispaikoista.  

Nuoruus on tärkeä elämänvaihe nuorille ja vanhemmille. Murrosiän käynnistyminen saa nuoressa aikaan sarjan merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia. Tunteet kuohuvat ja moni asia saattaa tuottaa hämmennystä. Keskeisiä kehitystehtäviä ovat vanhemmista irrottautuminen, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin käsittely. Nuoruusvaiheen muutokset tapahtuvat yksilölliseen tahtiin. Vaihe pitää sisällään epävarmuuden tunteita, hyväksytyksi tulemisen tarvetta sekä ryhmäytymistä erilaisiin sidosryhmiin. Nuoren irtaantuminen vanhemmistaan on osa luonnollista kasvua kohti itsenäistä ja omilla mielipiteillä varustettua aikuisuutta. Murrosikään liittyviä asioita ei tarvitse pohtia yksin tai vain oman perheen sisällä, vaan nuorilla on käytössään erilaisia palveluita asioiden käsittelyyn.

Voimakkaasta itsenäistymisen tarpeestaan huolimattaa, nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen ohjausta ja tukea, mutta myös rajaamista.

Nuoren kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa Mannerheimin lastensuojeluliiton linkistä.

Vanhempana voit olla nuoren koulutyön tukena

Ohessa muutamia vinkkejä, miten voit vanhempana tukea nuorta koulutyössä.

 • Vanhempi huolehtii siitä, että lapsi nukkuu riittävästi, netistä poistutaan ajoissa ja sängystä noustaan riittävän aikaisin, jotta ehditään syödä aamupala.
 • Kotona nuori tarvitsee oman tilan ja rauhan, jossa voi keskittyä läksyihin.
 • Vanhempi tarkastaa säännöllisesti, miten opiskelu sujuu.
 • Lukujärjestys koepäivineen ja muine tärkeine tapahtumineen jääkaapin ovessa on hyvä tapa pysyä perillä koulunkäynnistä.
 • Vanhempi voi tarjota apuaan esimerkiksi englannin kielen kokeisiin sanoja kyselemällä.
 • On tärkeää hiljalleen opettaa lastaan kärsivällisyyteen ja pitkäjänteisyyteen koulutyöskentelyssä.
 • Jos nuorella ei ole energiaa koulunkäyntiin, on hyvä käydä läpi mitä kuormittavia asioita voisi nuoren elämästä hetkellisesti karsia pois, jotta voimia löytyisi koulunkäyntiin.
 • Myös yhteistyö koulun kanssa on tärkeää.

Yläkouluikäiset lapset tarvitsevat vanhempiaan

 • Olemaan läsnä, mutta kunnioittamalla nuoren yksityisyyttä.
 • Kuuntelemaan.
 • Opastamaan ja neuvomaan.
 • Kannustamaan.
 • Hyväksymään nuoren omana itsenään.
 • Neuvottelemaan ja valvomaan perheen yhteisiä sääntöjä.
 • Antamaan nuorelle asiallista tietoa seksuaalisuudesta.
 • Antamaan nuoren tunteille tilaa.

Koulujen kerhotoiminnasta saat tietoa koulujen kautta.

Viimeksi muokannut: Hoviniemi Marika