Lapset istuvat pöydän ääressä ja askartelevat.

1-6-vuotiaat lapset

Tietoa lapsen kehityksestä ja lapsiperheiden palveluista löydät tältä sivulta. 

Leikki-iässä lapsi kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan ja kasvu on yksilöllistä. Tasapainoiseen kehitykseen lapsi tarvitsee turvallisen kasvuympäristön. Leikki-ikäisten lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan lastenneuvolassa. Lastenneuvolakäynnit toteutetaan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen suositusten mukaisesti. Lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman aikaisin sekä järjestämään tarkoituksenmukainen tuki.

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta.

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa Mannerheimin lastensuojeluliiton linkistä.

 

Viimeksi muokannut: Ruhala Anu