Apua neuropsykiatrisiin häiriöihin

Tuntuuko arki hankalalta? Tarvitseeko lapsesi tavallista enemmän aikuisen ohjausta ja muistuttelua, jotta arkiset asiat tulevat hoidetuiksi? Lapsellasi saattaa olla neuropsykiatrisia haasteita.

Mitä tarkoittaa nepsy?

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista piirteistä tai haasteista, joiden taustalla on yleensä kehityksellistä, aivojen rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta. Nepsy-piirteisiin voi liittyä arjen haasteita, mutta myös paljon vahvuuksia, joita nepsy-piirteinen lapsi tai nuori voi oikean tuen avulla hyödyntää elämässään. Neuropsykiatrisia diagnooseja ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

Tutkimukset, hoito ja kuntoutus

Jos lapsen tai nuoren arjen ja toimintakyvyn haasteet ovat suuria, kannattaa hakeutua tarkempiin tutkimuksiin. Perhekeskusverkoston tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaista elämänhallinnan tukea nepsy-lapselle, -nuorelle ja hänen perheelleen. Tukea on tärkeä saada mahdollisimman varhain, mikäli lapsen käyttäytyminen herättää huolta.

Viimeksi muokannut: Hoviniemi Marika