Paikallinen perhekeskustoiminta – juhlapuheita vai arjen yhteistyötä

Perhekeskus on Valkeakoskella toimijoiden muodostama palvelujen verkosto. Kehitämme matalan kynnyksen palveluja ja toimintaa perheiden tueksi. Yhteistyö ja yhteensovittaminen on yhä tärkeämpää, kun toimijoita on useita.

Pirkanmaan perhekeskuksen myötä meille on tullut selväksi, että kunnilla on hyvin erilaisia tapoja toteuttaa perhekeskustoimintaa. Valkeakoskella tavoitteena on tehdä konkreettisesti moniammatillista yhteistyötä osana kunkin toimijan perustehtävää yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Perhekeskustoiminta virallistettiin meillä toimintamalliksi vuonna 2019 kaupunginjohtajan päätöksellä. Siitä asti verkostotoimintamme ydintä ovat olleet kuukausittaiset tapaamiset, vuosittain yhdessä määriteltyjä tavoitteita kohti, yhdessä sovituin toimenpitein.

Verkostoyhteistyö jää helposti sanahelinäksi. Vaikka osallistujat, tehtävät ja pelisäännöt ovat yhdessä kirjatut, ne eivät muutu vaikuttavaksi toiminnaksi yhdessä yössä. Myös Valkeakoskella perhekeskustoiminta ja verkostomainen yhteistyö vaati paljon keskustelua tavoitteesta, tehtävistä, resursseista ja rooleista. Kyseenalaistimme itsekin välillä tehtäviämme ja tavoitteita suhteessa rooleihimme ja resursseihin. Lisämausteen verkostotyöhän antaa edelleen paitsi paikalliset haasteet myös alueelliset tavoitteet joiden mukaan olemme sitoutuneet toimimaan.

Valkeakoskella verkostomaiselle perhekeskustoiminnalle on paitsi indikaattoreihin perustuvaa tarvetta, myös tahtotilaa. Siksi emme missään vaiheessa ole antaneet periksi. Konkretisoimme perhekeskustoimintaa määrittämällä yhteisen vision ja pelisäännöt. Työstimme ne yhdessä ohjausryhmän kesken ja välitimme ne myös henkilöstöllemme. Vaikka toimijakenttä on laajentunut hyvinvointialuemuutoksen myötä, uskallan väittää että visiomme on yhä pätevä: perheiden hyväksi, yhdessä tehden.

Yhteisen työmme konkretisoimiseksi kirjaamme vuosittain tavoitteet ja toimenpiteet excel-taulukkoon. Tänä vuonna toimintasuunnitelmamme sisältää mm. moniammatillisen Minun tiimini -yhteistyömallin käyttöönoton, yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämistä, Ankkuri-toimintaa ja Valkeakosken kohtaamispaikkatoiminnan tilannekuvaa. Arvioimme vuosittain tavoitteiden toteutumista samaan taulukkoon ja raportoimme tästä mm. lautakuntatasolle.

Verkostotyö vaatii käytäntöjen ja yhteistyön uusintamista. Jotta toiminta ei kangistuisi vanhojen kaavojen toistamiseen, on omaa toimintaa arvioitava säännöllisesti. Arvioimme nyt toista kertaa perhekeskuspalvelujen ohjausryhmämme toimintaa sähköisen kyselyn kautta. Tässä arvioinnissa meillä on mukana Uotta Oy yhteistyössä Pirhan kanssa. Onnistumista vaatii myös viestintä. Se on tärkeää ja jatkuvaa työtä, jotta koko henkilöstömme tietää ja tuntee olevansa osa Valkeakosken perhekeskuksen kokonaisuutta. Perhekeskuksen sanomaa olemme vieneet eteenpäin uutiskirjein ja avoimien teams-infojen kautta. Tarvitsemme meidän kaikkien panosta, perheiden hyväksi.  Olethan yhteydessä idean, palautteen ja kysymystesi kanssa.

Lisätietoja

Marika Hoviniemi
hyvinvointikoordinaattori
Valkeakosken kaupunki
marika.hoviniemi@valkeakoski.fi
040 335 7002