Tiedätkö mikä on Pirkanmaan perhekeskus?

Perhekeskuksella tarkoitetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja toimijoiden verkostoa. Verkostoon kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen sekä Kelan palvelut ja toiminnot.

Perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat:

  • lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut
  • varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut
  • vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut
  • järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen toiminta ja palvelut
  • avoimet kohtaamispaikat lapsille, nuorille ja perheille
  • kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
  • Kelan palvelut ja etuudet.

Asiakkaille ja kuntalaisille perhekeskus näkyy lasten, nuorten ja perheiden palvelujen arjessa sekä kehittämiskokonaisuuksien kautta. Perhekeskusverkoston yhteisinä tehtävinä on mm. tarjota perheille varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta, tukea vanhemmuutta, auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen sekä ehkäistä väkivaltaa.

Lisätietoa Pirkanmaan perhekeskuksesta ja sen toiminnasta saat Perhekeskuksen käsikirjasta ja Pirkanmaan perhekeskustreeni –verkkokoulutuksesta. Käsikirja ja verkkokoulutus ovat tarkoitettu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Linkki käsikirjaan ja koulutukseen löytyy Pirkanmaan perhekeskuksen sivuilta. Samalta sivulta voit halutessasi tilata Pirkanmaan perhekeskuksen uutiskirjeen, niin pysyt ajan tasalla kuulumisista.

Pirkanmaan kunnissa, niin myös Valkeakoskella, toimii paikallinen perhekeskusverkosto. Sen tehtävänä on mm. juurruttaa alueellisesti ja maakunnallisesti sovittuja perhekeskustoimintaan liittyviä toimintamalleja, kehittää toimintaa ja palveluja paikallisten tarpeiden mukaan sekä analysoida yhdessä asukkaisiin ja asiakkaisiin liittyvää tietoa suunnittelun ja toimenpiteiden pohjaksi.  Tällaista tietoa tarjoaa vuosittain mm. kouluterveyskysely, Oktafori, Mover sekä asiakastyytyväisyyskyselymme. Valkeakoskella kokoontuu kuukausittain nk. perhekeskusryhmä, johon kuuluu osallistujia kaikista lasten, nuorten ja perheiden palveluista, seurakunnasta sekä Valkeakosken Ammattiopistosta.

Lisätietoa

Marika Hoviniemi
hyvinvointikoordinaattori
Valkeakosken kaupunki
marika.hoviniemi@valkeakoski.fi
040 335 7002